in samenwerking met Albert Heijn

Albert Heijn Restaurant Spaaractie campagne wordt geleverd door Albert Heijn, IENS, en We Do Retail.

Albert Heijn IENS We Do Retail LaFourchette
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
KvK 35012085
IENS Independent Index B.V.
Koivistokade 54
1313 BB te Amsterdam
KvK 34140844
We Do Retail B.V.
Erasmusweg 15
4104 AL Culemborg
KvK 52069834
La Fourchette SAS
70 rue Saint Lazare
75009 Paris, France
RCS (French Kvk) 494 447 949
Albert HeijnIENS
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
KvK 35012085
IENS Independent Index B.V
Koivistokade 54
1313 BB Amsterdam
KvK 34140844
We Do RetailLa Fourchette
Erasmusweg 15
4104 AL Culemborg
KvK 52069834
70 rue Saint Laare
75009 Paris, France
RCS (French KvK) 494 447 949

Referenties

 1. Voorwaarden van de actie
 2. Gebruiksvoorwaarden
 3. Privacybeleid
 4. Cookiebeleid

Voorwaarden van de actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “AH Restaurantactie” (verder te noemen: de “Actie”).
De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V. (“AH”), We Do Retail B.V. (“WDR”) en IENS Independent Index B.V. (“IENS”). I. Sparen AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Restaurantzegels.
Vanaf 18 april t/m 14 mei 2017 ontvangt u 1 AH Restaurantzegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland en online op ah.nl.
Bij ah.nl wordt het aantal spaarzegels berekend over het bruto bonbedrag, voor verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst.
De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt op ah.nl op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels.
AH to go winkels zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
Bij 10 originele AH Restaurantzegels heeft u een volle spaarkaart.
Van de Actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage.
Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen AH Restaurantzegels uitgereikt.
Klanten die gebruik maken van de zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om daar de AH Restaurantzegels in ontvangst te nemen. II. Verzilveren
IENS en WDR zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de reserveringen bij de deelnemende restaurants en het verzilveren van de zegels.
Per volle spaarkaart ontvangt u het 2e driegangenmenu of de 2e lunch gratis (excl. drank of andere extra toevoegingen) bij de deelnemende restaurants.
Volle spaarkaarten mogen van 18 april 2017 t/m 29 oktober 2017 worden verzilverd bij de deelnemende restaurants.
U kunt de spaarkaarten enkel verzilveren bij de deelnemende restaurants in Nederland, in combinatie met een online reservering via de actiesite beheerd door IENS: www.ahrestaurantactie.nl.
Lever per een even aantal personen de volle spaarkaart in bij het restaurant om het 2e driegangenmenu of de 2e lunch gratis te krijgen.
Op www.ahrestaurantactie.nl vindt u alle restaurants die u op basis van de Actie graag een gratis 2e driegangenmenu of 2e lunch aanbieden.
Kindermenu’s zijn uitgesloten van de actie.
Sommige restaurants bieden u een à la carte menu aan, waarbij u helemaal vrij bent in het samenstellen van uw driegangendiner. U ontvangt de korting over het laagst geprijsde gerecht per gang, als u minimaal twee voor-, twee hoofd- en twee nagerechten bestelt.
Andere restaurants bieden u in het kader van deze actie een speciaal keuzemenu aan, met keuze uit minimaal drie voor-, drie hoofd- en drie nagerechten waaronder gerechten van de reguliere kaart. Daaruit stelt u zelf uw menu samen.
Kiest u voor een 2e lunch gratis, dan is het per restaurant verschillend hoeveel gangen er worden geserveerd, zie de details op de restaurant pagina van de website.
De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van deelnemende restaurants tenzij anders aangegeven door het deelnemende restaurant.
U kunt op iedere dag gebruik maken van de AH Restaurantactie, afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemende restaurants, zoals deze zijn weergegeven op www.ahrestaurantactie.nl
Tegen het einde van de actie kunnen restaurants volgeboekt raken. Hiervoor geldt VOL=VOL
De AH Restaurantactie is geldig voor gezelschappen van minimaal 2 en maximaal 8 personen.
Alleen originele AH Restaurantzegels en spaarkaarten zijn inwisselbaar bij de deelnemende restaurants.
De deelnemende restaurants behouden zich het recht voor AH Restaurantzegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren.
Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd.
Losse AH Restaurantzegels en spaarkaarten met minder dan 10 AH Restaurantzegels zijn niet inwisselbaar.
Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. III. Slotbepalingen
AH, WDR, IENS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende restaurants.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van de zegels kunt u terecht op ah.nl/klantenservice.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van de restaurants, het aanpassen of annuleren van een reservering of het verzilveren van de spaarkaart kunt u terecht op iens.nl/contact.
Kijk op www.ahrestaurantactie.nl voor meer informatie en de overige algemene voorwaarden en privacy policy.
AH, IENS en WDR behouden zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Gebruiksvoorwaarden

IENS Independent index BV ("IENS") is verantwoordelijk voor deze website (www.ahrestaurantactie.nl), "website".
Deze "gebruikersvoorwaarden" zijn van toepassing op onze webstie en beschrijven de voowaarden waaronder IENS deze website aanbiedt en waaronder u deze website mag gebruiken.
Wij raden u aan om ook het cookiebeleid en het privacybeleid te bestuderen om een volledig beeld te kijrgen van de manier waarop onze website werkt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkhedi van La Fourchette SAS, een franse groepsmaatschappij van IENS.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van dezegels kunt u terecht op www.ah.nl/klantenservice. Voor vragen, klachten en/of opmerkinen met betrekking tot een restaurant kunt u contact opnemen met het betreffende restaurant.

 • De gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en de diensten die we u leveren. Met uw gebruik van de website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving delen van de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Als we dat doen, worden de wijzigingen op deze pagina gepubliceerd en vermelden we op de pagina op welke datum de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd. Als u na deze wijzigingen de website blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden van de website accepteert.
Indien een van deze gebruiksvoowaarden ongeldig blijkt te zijn, dan blijven de overige voorwaarden geldid voor zover dit wettelijk is teogestaan.

 • Uw reserveringen

De reserveringsdienst op deze website wordt gratis aangeboden.U dient nauwkeurige en juiste informatie op te geven bij maken van een reservering en het verdere gebruik van de website. Wanneer u dit niet doet dan kan dit gevolgen hebben voor uw reservering en onze dienstverlening. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een reservering te maken.
Als u uw reservering niet kunt gebruiken dan dient u deze te annuleren via de link in de bevestigingsmail van de reservering.

 • Gebruik van onze website

U mag geen oneigenlijk gebruik maken van onze website door middel van virussen, malware, scripts, of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die is gekoppeld aan onze website.
Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot een of meer van de volgende door ons te nemen acties (met of zonder kennisgeving en door ons zelfstandig te bepalen):
(a) onmiddelijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw gebruiksrechten van deze website en door de ons geleverde diensten;
(b) het geven van een waarschuwwing;
(c) het nemen van juridische stappen;
(d) de vestrekking van deze informatie aan politie en justitie; en/of
(e) enige andere maatregel die wij rederlijkwijs noodzakelijk achten.

 • Beperkte licentie

We geven u toestemming om onze website te bezoeken voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van onze site of content is niet toegestaan. Dit verbod houdt onder andere in: (a) gebruik maken van content op de website voor commerciële doeleinden; (b) reproductie van de namen, logo's, handelsmerken of content beschikbaar op onze website; (c) downloaden of kopiëren van content van onze website voor uzelf of derden.

 • Beperkte garantie en aansprakelijkheid

Het op de website weergegeven materiaal wordt geleverd zonder garanties, in 'huidige staat' en 'zoals beschikbaar'. Voor zover wettelijk teogestaan, sluiten wij, de andere leden van onze groep van ondernemingen en aan ons gelieerde derden het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties, en andere bepalingen die anderzinds kunnen worden geïmpliceerd door wettelijke bepalingen, gemeenrecht of vergelijkbare regelgeving
 • Voor zover dit kan worden uitgesloten onder toepasselijk recht, alle aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website.
Commentaar, reviews en andere content die op onze website worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als definitief advies waarop kan worden vertrouwd. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit vertrouwen dat bezoekers van onze website of anderen die over de inhoud ervan zijn geïnformeerd, daarin hebben gesteld.

We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud altijd wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze website opschorten of de website definitief sluiten. Materiaal op onze website kan verouderd zijn en we zijn onder geen enkele voorwaarde verplicht dit materiaal bij te werken.

We behouden ons het recht voor de op onze website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als onze website om een of andere reden op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van de website of tot de hele website beperken voor een deel of voor alle bezoekers.

 • Verwijderbeleid

Wanneer content op onze website of bepaalde onderdelen van de website inbreuk doen op uw rechten of rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent neem dan contact met ons op via contact@iens.nl.

We zullen vervolgens actie ondernemen op een manier die wij noodzakelijk achten, afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit kan ook betekenen dat we geen actie ondernemen. We zijn niet verplicht om u in te lichten over eventuele acties naar aanleiding van uw melding.

 • Linken van- en naar onze website

U kunt een koppeling maken naar onze website, op voorwaarde dat u dat op rechtmatige wijze doet, dit onze reputatie niet beschadigt en u er niet van profiteert. Anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring mag u mag een koppeling niet zodanig presenteren dat dit enigerlei vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving door ons suggereert.

Waar onze website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen, zijn deze koppelingen alleen bedoeld ter informatie. We hebben geen invloed op deze andere sites of bronnen, en accepteren er geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.

 • Veranderingen in onze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd geactualiseerd. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen. Veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden gaan in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina staan.

 • Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, is de rechtbank Amsterdam bevoegd kennis te nemen van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met gebruik van deze website en is Nederlands recht van toepassing.

 • Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@iens.nl.

Datum laatste wijziging: 14 April 2017

Privacybeleid

Privacybeleid La Fourchette
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van La Fourchette SAS (“La Fourchette”), een Franse groepsmaatschappij van IENS Independent Index BV (“IENS”). La Fourchette is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website (www.ahrestaurantactie.nl, "website") en bij het plaatsen van uw reservering.

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop La Fourchette met uw persoonsgegevens omgaat wanneer u deze website gebruikt.

Wij raden u aan om ook het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop onze website werkt.

 • Wat wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens die u invoert op onze website. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een reservering plaatst of inlogt met uw IENS- of Facebook-account.

We verzamelen daarnaast ook op een indirecte manier informatie over u. Bijvoorbeeld door op te slaan welke pagina’s van onze website u bezoekt of met wat voor soort randapparatuur u onze website bezocht. We verzamelen ook persoonsgegevens via derden, bijvoorbeeld via cookies van andere bezochte sites.

De verschillende categorieën van persoonsgegevens lichten we hieronder nader toe.
(a) Contactgegevens: zoals uw naam, geslacht, emailadres, telefoonnummer en adresgegevens verbonden aan uw reservering en/of account.
(b) Reserveringsgegevens: zoals opmerkingen voor het restaurant en dieetvoorkeuren.
(c) Marketing: zoals registratie van voorkeuren voor nieuwsbrieven en promoties van IENS en de restaurants.
(d) Uw voorkeuren: eventuele voorkeuren die u instelt tijdens het gebruiken van onze website, zoals de notificaties, meldingen per email en keuze hoe de website wordt weergegeven.
(e) Uw gebruik: informatie over hoe u onze website gebruikt, via welke site u op onze website terecht bent gekomen, hoelang uw bezoek duurt, welke pagina’s u bekijkt en welke handelingen u verricht op onze website.
(f) Uw randapparatuur: informatie over de computer of andere apparatuur waarmee u onze website bezoekt, zoals het type apparatuur wat u gebruikt (inclusief unieke randapparatuurnummers), het operating system, de browser en applicaties die u eventueel gebruikt hebt voor uw bezoek aan onze website.

 • Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleiden:

(a) Contactgegevens: we gebruiken uw contactgegevens om direct met u te communiceren over uw reservering, over onze service, uw ervaringen met het restaurant of naar aanleiding van vragen of opmerkingen waarvoor u met ons in contact bent getreden. We kunnen uw contactgegevens daarnaast gebruiken om u informatie te sturen over producten of service die voor u van toepassing zijn (zoals communicatie uitingen in overeenstemming met uw eigen doorgegeven voorkeuren).
(b) Profielinformatie: we gebruiken de gegevens in uw profiel zodat u via de website kunt inloggen en uw reservering kunt afronden.
(c) Reserveringsinformatie: we gebruiken de informatie die u invoert tijdens het reserveren om de reservering af te handelen en de restaurants daarvan op de hoogte te stellen.
(d) Voorkeuren: we gebruiken uw voorkeursinstellingen om te voldoen aan uw persoonlijke wensen, waardoor u bijvoorbeeld notificaties ontvangt op de gekozen media en wanneer u wilt en zullen de instellingen van de website eventueel aan uw voorkeuren zijn aangepast.
(e) Alle persoonsgegevens: we gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om het gebruik van onze website te bestuderen en te verbeteren en om ons te helpen onze producten en services verder te ontwikkelen. Wij zullen daarbij zorgen dat de persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd zijn en niet herleidbaar tot uw persoon.

 • Informatie die wij met derden delen

(a) Restaurants: Wij delen informatie over uw reservering met het betreffende restaurant om de reservering af te ronden en in te boeken.
(b) Dienstverleners: derde partijen die ons bepaalde diensten bieden zoals hosting of het versturen van e-mails. Deze bedrijven zullen uw gegevens alleen gebruiken in het kader van de uitbesteedde activiteit. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met andere partijen.
(c) Wettelijke- of overheidsinstanties: derde partijen die op wettelijke gronden bevoegd zijn om uw gegevens op te vragen.

Anders dan hierboven aangegeven zullen we nooit informatie van of over individuen doorgeven aan derde partijen. We kunnen eventueel organisaties voorzien van statistieken en analytische informatie, maar we zullen er altijd voor zorgen dat dit op anonieme basis gebeurt en niet herleidbaar is tot natuurlijke personen.

 • Marketing en advertenties

Indien u dit heeft aangegeven kan u worden benaderd met commerciële berichten met betrekking tot IENS, specifieke restaurants en/of onze producten en services. U kunt zich voor dergelijke commerciële e-mails afmelden via een daarvoor bestemde link in onze e-mails.

Naast de commerciële e-mails kunt u ook serviceberichten ontvangen, bijvoorbeeld ter bevestiging van de reservering, naar aanleiding van uw bezoek, ten aanzien van uw account of in het kader van belangrijke wijzigingen waarover wij u willen of moeten informeren. Deze berichten horen bij de door u afgenomen dienst. Wilt u dergelijke berichten niet meer ontvangen dan kunt u ons een email sturen op contact@iens.nl.

Een nadere beschrijving van het gebruik van cookies op deze website vindt u in ons cookiebeleid.

 • Toegang tot uw persoongegevens

U kunt uw accountgegevens inzien op uw persoonlijke pagina bij IENS. Heeft u geen account of wilt u een volledig overzicht van de gegevens die wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@iens.nl. U kunt dit adres ook gebruiken om verzoeken te doen tot aanpassing, verwijdering of blokkering van uw gegevens.

 • Veranderingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen. Veranderingen in dit privacybeleid gaan in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina staan.

 • Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@iens.nl.

Datum laatste wijziging: 14 April 2017

Cookiebeleid

Cookiebeleid La Fourchette
IENS is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website (www.ahrestaurantactie.nl, "website").

Dit cookiebeleid van IENS informeert u over het gebruik van cookies op deze website en hoe u dit gebruik kunt beheren.

Wij raden u aan om ook het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop onze website werkt.

 • Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via deze website worden geïnstalleerd en uitgelezen. Cookies worden gebruikt om navigatiegegevens zoals uw navigatievoorkeuren of profielgegevens, op te slaan.

 • Welke cookies gebruiken wij?

In het kader van uw bezoek aan onze website worden cookies op uw randapparaat (zoals computer, telefoon of tablet) geplaatst. De cookies die worden geplaatst zijn hieronder nader beschreven en kunnen door ons worden geplaatst of van andere websites en partijen afkomstig zijn.

Via de banner op de website kunt u toestemming geven voor het plaatsen en uitlezen van de cookies.

 • Voor welke doeleinden worden de cookies gebruikt?

De cookies op deze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Cookies zorgen ervoor dat u gemakkelijker kunt browsen en reserveringen kunt plaatsen op onze website. Cookies helpen daarnaast om uw voorkeuren op te slaan, het doorklikken naar verschillende pagina’s makkelijker te maken en u relevante berichten te tonen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
(a) Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Ze zorgen ervoor dat u rond kunt surfen, verschillende pagina’s kunt bezoeken en alle functionaliteiten kunt gebruiken. Zonder deze cookies zouden essentiële elementen, zoals een beveiligde omgeving, niet kunnen worden aangeboden.
(b) Analytisch: Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meeste worden bezocht, hoe mensen van de ene pagina op de andere terechtkomen en of er eventueel fouten optreden op sommige pagina’s. Hieruit krijgen we een statistisch overzicht over hoe onze website gebruikt word ten hoe wij onze website kunnen verbeteren.
(c) Functionaliteit: Deze cookies zorgen ervoor dat we uw keuze kunnen herinneren en maken het makkelijker om u relevante informatie te tonen. Bijvoorbeeld door deze cookies onthoudt onze website uw gebruikersnaam, uw gekozen taal en land, eventuele veranderingen in tekstgrootte of andere delen of pagina’s die u naar eigen wens kunt aanpassen.
(d) Social Media: Om het gebruik van internet gemakkelijker te maken en om het delen van foto’s of content te vereenvoudigen, zullen sommige pagina’s van onze website applicaties bevatten die zijn verbonden met social media websites zoals Facebook. Deze applicaties staan op onze website maar zodra u erop klikt gebruiken deze derde partijen hun eigen cookies op uw apparatuur. Voor meer informatie over deze cookies raden we u aan om het cookiebeleid van deze derde partijen te raadplegen.

Cookie naam Bron Doeleinde
ASP.NET_SessionId IENS Het identificeren van de gebruikerssessie op de server
VariationID IENS Het onthouden van de weergave instellingen (lijst/raster) op de resultatenpagina
ScrollPosition IENS Het onthouden van de laatste positie op de resultatenpagina
COOKIE_POLICY IENS Opslaan van acceptatie of afwijzing van de cookie banner
_ga IENS Google Analytics, bijhouden van website- en gebruikersstatistieken
_gat_fhTracker IENS Google Analytics, bijhouden van website- en gebruikersstatistieken
__utmxx Google Gebruikt voor website-experimentatie zoals A/B testing
__utmx Google Gebruikt voor website-experimentatie zoals A/B testing
fr Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
wd Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
_js_reg_fb_ref Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
_js_reg_fb_gate Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
_js_reg_ext_ref Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
_js_datr Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
datr Facebook Delen van restaurant pagina’s op Facebook en inloggen via Facebook
 • Bewaartermijn van cookies

Zogenaamde 'sessie cookies' blijven alleen op uw randapparaat tijdens uw bezoek aan onze website. Andersoortige cookies blijven langer opgeslagen na uw bezoek aan onze website. De bewaartermijn voor deze cookies kan verschillen van enkele dagen tot 6 maanden.

 • Het beheren van uw cookies

Afhankelijk van de browser die u gebruikt heeft u een bepaalde mate van controle over het toestaan, blokkeren of verwijderen van cookies. Kijk daarvoor onder 'Opties', 'Instellingen', 'Tools' of vergelijkbare instellingen van uw browser. Hou er rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies bepaalde functies op de website niet volledig meer kunnen werken.

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Voor Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-verwijderen-om-de-gegevens-te-wissen-die-websites-op-uw/ta-p/8668
Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Meer informatie over cookies en over het wijzigingen van uw cookie instellingen vindt u op www.allaboutcookies.org.

 • Cookies van derden

Derde partijen die cookies plaatsen via onze website kunnen deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfactiviteiten op bepaalde websites, onder andere met als doel om relevante online advertenties te kunnen tonen. Vanuit de EU bestaan meerdere opties om u af te kunnen melden voor cookies die voor deze doeleinden worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u op www.youronlinechoices.eu.

Sommige van deze derden bieden de mogelijkheid aan hun gebruikers om hun instellingen te beheren. Hieronder een aantal links naar pagina's waar u meer kunt lezen en uw instellingen te beheren:
Google Analytics
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 • Veranderingen in ons cookiebeleid

Dit cookiebeleid wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Hou deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen. Veranderingen in dit cookiebeleid gaan in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina staan.

 • Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@iens.nl.

Datum laatste wijziging: 14 April 2017